fbpx

Zwroty

Zasady zwrotu towaru

Kupując na stronie www.veikk.eu (tj. zawierając umowę sprzedaży na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa) mają Państwo możliwość, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287 t.j.), odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia dostawy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 3 ustawy o prawach konsumenta.

Powyższe prawo przysługuje także osobie fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostawy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas (Sprzedającego) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy wypełniając protokół przyjęcia zwrotu towaru załączonym do przesyłki, a następnie wypełnioną i podpisaną kartę odesłać na adres Sprzedawcy: Fdirect Sp. z.o.o. ul Brukowa 10, Łódź 91-341.

Dla Państwa wygody do każdej przesyłki załączamy formularz odstąpienia od umowy z którego mogą Państwo skorzystać, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Jeżeli złożyli Państwo oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedający przyjął jego ofertę w sposób określony w Regulaminie, oferta przestaje wiązać.

W przypadku odstąpienia od umowy mają Państwo obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Jako kupujący ponoszą Państwo tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Niezależnie od powyższego proszę mieć na względzie to, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów sprzedaży towarów, co do których dopuszczalne jest wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym w szczególności w odniesieniu do umów sprzedaży :

  • nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

YouTube
Instagram